دانلود تحقیق بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی در جوش مقاومتی نقطه ای فولاد دوفازی DP600

دانلود تحقیق بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی در جوش مقاومتی نقطه ای فولاد دوفازی DP600

دانلود تحقیق بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی در جوش مقاومتی نقطه ای فولاد دوفازی DP600

این پژوهش به بررسی ارتباط ویژگی های ریزساختاری و مکانیکی جوش های مقاومتی نقطه ای فولاد دوفازی DP600 در آزمایش کشش-برش و آزمایش کشش مقاطع میپردازد. ارتباط بین اندازه دکمه جوش بحرانی مورد نیاز برای رسیدن به حالت شکست محیطی، ریزساختار، سختی و نمودار نیرو جابجایی در آزمون های ذکر شده بررسی شد. بررسی ها نشان دادند که اندازه دکمه بحرانی تابع ویژگی های نیمرخ سختی (نسبت سختی دکمه جوش به سختی میانگین فلزهای پایه) است. اندازه بالای دکمه جوش بحرانی را میتوان به نسبت سختی پایین آن مرتبط دانست.
همچنین نتایج نشان دادند که ریز ساختار منطقه ذوب عمدتاً شامل مارتنزیت و سختی آن نسبت به فلز پایه و منطقه متأثر از حرارت بالاتر است.

تحقیق ارائه شده در دانشگاه صنعتی شریف، مناسب جهت ارائه برای درس انتقال مطالب علمی، سمینار و درس جوشکاری رشته مهندسی و علم مواد

» این تحقیق شامل موارد زیر:

 • مقدمه 
 • روش انجام آزمایش
 • فرآیند جوش مقاومتی
 • بررسی های ساختاری 
 • نتایج و بحث
  • تصاویر ماکرو
  • پروفیل سختی  
 • نتیجه گیری 
 • مراجع 

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: