دانلود تحقیق تفسیر سوره لقمان

دانلود تحقیق تفسیر سوره لقمان

دانلود تحقیق تفسیر سوره لقمان

به نام خدا، که رحمتى عمومى  و رحمتى خاص مؤمنین دارد.

الم (۱)

این آیه هاى کتابى است سراسر حکمت ، (کتابى که جایى براى لهو در آن نیست ) (۲)

کتابى که هدایت و رحمت براى نیکوکاران است (۳)

آن کسانى که نماز گزارند و زکات دهند، و خود به دنیاى دیگرى یقین دارند (۴)

آنان قرین هدایتى از پروردگار خویشند، و آنان خود رستگارانند (۵)

بعضى از مردم گفتار بازیچه را میخرند، تا بدون علم مردم را از راه خدا گمراه کنند، و راه خدا را مسخره گیرند، آنان عذابى خفت آور دارند (۶)

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: