دانلود تحقیق مکانیزم فرآیند اکسیداسیون پلاسمای الکترولیتی (PEO)

دانلود تحقیق مکانیزم فرآیند اکسیداسیون پلاسمای الکترولیتی (PEO)

دانلود تحقیق مکانیزم فرآیند اکسیداسیون پلاسمای الکترولیتی (PEO)

این تحقیق، رشته نسبتا جدید مهندسی سطح از الکترولیز پلاسما را که مهمترین مشتق آن رسوب الکترولیتی پلاسما (PED) می باشد بررسی می کند و شامل تکنیک هایی مثل اکسایش الکترولیتی پلاسما (PEO) و فرایندهای اشباع الکترولیتی پلاسما (PES) مثل نیتریددهی و کربن دهی الکترولیتی پلاسما (PEN/PEC) می شود. در تکنولوژی PED، تخلیه بارهای ریز پلاسمای قوسی یا جرقه در یک محلول آبی برای یونیزه کردنِ واسطه های گازی از محلول، بکار برده می شوند بطوری که ترکیبات پیچیده ای روی سطح فلزی، از طریق برهم کنش های شیمیایی پلاسما ایجاد شوند. در اینجا درباره اصول فیزیکی و شیمیایی الکترولیز پلاسما بحث می شود. تجهیزات روشهای رسوب برای تولید پوشش توصیف می شوند و اثرات ترکیب الکترولیتی و دما روی ولتاژ احتراق،شدت تخلیه، ضخامت لایه ی رسوب شده و ترکیب، بطور خلاصه بیان شده اند.

 

» فهرست مطالب:

 • چکیده
 • ۱- مقدمه
 • ۲- اصول فیزیکی و الکترو شیمیایی الکترولیز پلاسما
  • ۱-۲ پدیدارشناسی
   • ۱-۱-۲ ویژگی های ولتاژ جاری
   • ۲-۱-۲ پارامترهای تخلیه بار
  • ۲-۲ نقاط ولتاژ بحرانی
  • ۲-۳ فرایندهای فیزیکی-الکتروشیمیایی پلاسما پیشرفته
   • ۱-۲-۳ انبساط حرارتی در الکترولیز پلاسما
   • ۲-۲-۳ فرایندهای انتشار
   • ۳-۲-۳ واکنش های الکتروشیمیایی پلاسما
   • ۴-۲-۳ کنترل فرایند در PEO
 • ۴- خصوصیات دی الکتریک
 • ۵- الکتروشیمی تشکیل پوشش نانوکامپوزیتی با روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسما
  • ۵-۱ نقش پتانسیل زتا در پراکندگی نانوپودر در الکترولیت
 • ۶- خلاصه و نتایج
 • ۷- مراجع

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: