دانلود تحقیق هوازدگی سنگ ها

دانلود تحقیق هوازدگی سنگ ها

دانلود تحقیق هوازدگی سنگ ها

هوازدگی متلاشی شدن سنگ‌های پوستهٔ زمین به‌وسیلهٔ تماس مستقیم سطح کُرهٔ زمین با هواکُره است. یا به عبارت دیگر، هوازدگی یعنی فرایندی که باعث تغییر در ساختار و شکل سنگ می‌شود. هوازدگی عبارت است از تجزیه سنگها، خاک و مواد معدنی و همچنین چوب و مواد مصنوعی از طریق تماس با جو زمین، آب و موجودات بیولوژیکی زمین. هوازدگی درجا (در محل) رخ می‌دهد، یعنی در همان مکان، با کمی حرکت یا بدون حرکت، و بنابراین نباید با فرسایش اشتباه گرفته شود، که شامل حرکت سنگ‌ها و مواد معدنی توسط عوامل مانند آب، یخ، برف، باد، امواج و گرانش و سپس در مکانهای دیگر منتقل و انباشته می‌شوند.

دو طبقه‌بندی مهم فرایندهای هوازدگی وجود دارد – هوازدگی فیزیکی و شیمیایی. هر یک گاه شامل یک مؤلفه بیولوژیکی است. هوازدگی مکانیکی یا فیزیکی شامل تجزیه سنگها و خاک از طریق تماس مستقیم با شرایط جوی مانند گرما، آب، یخ و فشار است. طبقه‌بندی دوم، هوازدگی شیمیایی، شامل تأثیر مستقیم مواد شیمیایی جوی یا مواد شیمیایی بیولوژیکی است که به عنوان هوازدگی بیولوژیکی در تجزیه سنگ‌ها، خاک‌ها و مواد معدنی شناخته می‌شوند.

 

تحقیق هوازدگی سنگ ها در ۱۸ صفحه به صورت فایل word به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر مطابق موارد زیر ارایه شده است:

 • انواع هوازدگی
 • هوازدگی مکانیکی
 • هوازدگی شیمیایی
 • هوازدگی و نهشته‌های معدنی
 • بوکسیت
 • نهشته‌های مس و نقره
 • هوازدگی شیمیایی
 • انواع تخریب شیمیایی
 • انحلال در آب
 • انحلال در اسیدها
 • اکسیداسیون
 • هیدرولیز
 • آبگیری (هیدراتاسیون)
 • هوازدگی کروی
 • عوامل موثر در هوازدگی مکانیکی
 • یخبندان
 • برداشته شدن بار فوقانی
 • انبساط حرارتی
 •  فعالیت موجودات زنده
 •  نقش زمان در هوازدگی مکانیکی

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: