دانلود جزوه آموزش تابع و انواع آن

دانلود جزوه آموزش تابع و انواع آن

دانلود جزوه آموزش تابع و انواع آن

» سرتیترهای این جزوه به شرح زیر می باشد:

 • تعیین دامنه توابع مختلف
 • تابع بودن زوج مرتب
 • تابع از نظر نمودار پیکانی
 • تابع از نظر نمودار
 • تابع از نظر ضابطه
 • تابع ثابت
 • تابع همانی
 • تابع چند ضابطه ای
 • رسم نمودار تابع چند ضابطه ای
 • تابع علامت و رسم نمودار آن
 • تساوی دو تابع
 • اعمال روی توابع
 • ترکیب توابع
 • تعیین تابع مرکب از روی زوج مرتب
 • تعیین تابع مرکب از روی ضابطه
 • بدست آوردن دامنه تابع مرکب
 • تابع زوج وفرد
 • تابع صعودی ونزولی
 • تابع یک به یک از نظر زوج مرتب و نمودار و ضابطه
 • تابع معکوس
 • تابع متناوب
 • رسم نمودار توابع ساده با استفاده از انتقال
 • این جزوه شامل درسنامه، نکات مهم و مثال های متعدد و جزوه ای کامل در رابطه با تابع میباشد.
 • از ویژگی های این جزوه اموزش ساده وروان کل مباحث تابع میباشد و شما را از منابع مختلف بی نیاز می سازد.
 • این جزوه بصورت دست نویس و خوانا و مناسب کنکور و امتحانات مدرسه میباشد.

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: