دانلود جزوه آموزش مشتق

دانلود جزوه آموزش مشتق

دانلود جزوه آموزش مشتق

» سر تیترهای این جزوه به شرح زیر می باشد:

 • آهنگ متوسط و لحظه ای
 • تعریف مشتق
 • قواعد مشتق گیری
 • ساده کردن مشتق
 • مشتق عامل صفر
 • مشتق های توابع چند ضابطه ای
 • مشتق توابع جزء صحیح
 • مشتق توابع قدر مطلق
 • پیوستگی و مشتق پذیری
 • نقاط مشتق ناپذیر توابع مختلف
 • مشتق تابع مرکب
 • تابع زنجیری
 • مشتق تابع معکوس
 • مشتق ضمنی
 • معادله تقاطع
 • خواص ریشه مضاعف وساده
 • معادله خط مماس
 • معادله خط قائم
 • زاویه منحنی با محورهای مختصات
 • کمیت های وابسته
 • این جزوه شامل درسنامه جامع، نکات مهم و مثال های متعدد برای فهم درسنامه میباشد.
 • از ویژگی های این جزوه زبان قابل فهم آن میباشد که تمام مطالب را به صورت جامع و کامل پوشش میدهد.
 • این جزوه برای رشته های تجربی و ریاضی فیزیک و برای کنکور مناسب و همچنین این جزوه بصورت دست نویس و خوانا میباشد.

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: