دانلود جزوه تشریح قلب گوسفند

دانلود جزوه تشریح قلب گوسفند

دانلود جزوه تشریح قلب گوسفند

از آنجا که آزمایش های علمی واقعی برای دانش آموزان جذابیت بسیاری دارد و در درک عمیق و بهتر مطالب کتب درسی کمک زیادی به آنها میکند، لذا برنامه ریزی مناسب و طراحی آزمایش های عملی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کمک شایانی است. وقتی دانش آموزان عملاً آزمایشی انجام میدهند از حواس پنجگانه خود و نیز کنجکاوی و حقیقت جویی خود استفاده میکنند و سعی میکنند ضمن انجام کار گروهی، مطالب را دقیق و عمیق یاد بگیرند و این مطالب را در حافظه درازمدت خود جای دهند.

در این فعالیت سعی کرده ایم در تشریح قلب، به این اهداف دست یابیم:

  • تشریح قلب گوسفند به سه روش (دو روش ابتکاری) و استفاده از روش هوشمند
  • ایجاد انگیزه و روحیه همکاری، ابتکار و نوآوری در یادگیری
  • ایجاد درک عمیق از ساختار و کارکرد قلب و مشاهده نحوه باز و بسته شدن دریچه های آن

این فعالیت با هدف درک بهتر مطالب مربوط به تشریح قلب، مندرج در صفحه های ۶۳ تا ۷۷ کتاب زیست شناسی و آزمایشگاه ۱ تهیه شده و مکمل فعالیت ۱-۶ صفحه ۷۸ است.

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: