دانلود جزوه حقوق جزای اختصاصی چهار – جرایم علیه شخصیت معنوی

دانلود جزوه حقوق جزای اختصاصی چهار – جرایم علیه شخصیت معنوی

دانلود جزوه حقوق جزای اختصاصی چهار – جرایم علیه شخصیت معنوی

حقوق جزای اختصاصی رشته‌ای از حقوق است که به بحث در خصوصیات هر یک از جرائم به طور جداگانه می‌پردازد. موضوع حقوق جزای اختصاصی خود جرم است و خصوصیات جرائم را چه از نظر عناصر تشکیل‌دهنده و چه از نظر کیفیت مجازات تعریف و بیان می‌کند. از منظر تاریخی حقوق جزای اختصاصی مقدم بر حقوق جزای عمومی می‌باشد. واضعین اولیه قوانین بنابر احتیاجات اعمال معینی را که با منافع خصوصی افراد و یا مصالح عمومی جامعه مغایرت داشت با شرایط معینی جرم دانستند و توجهی به قواعد عام و مشترک که حاکم بر کلیه جرائم باشد، نداشتند. در فقه جزایی اسلام نیز فقها با استفاده از قرآن مجید و سنت نبوی بدون تدوین و تنظیم قواعد مهم عمومی حاکم بر حقوق جزا، هر یک از جرائم مهم و معین را مورد مطالعه قرار داده‌اند.

 

» شامل مباحث:

  • تهدید
  • توهین
  • افترا
  • قذف
  • نشر اکاذیب
  • افشای اسرار
  • آدم ربایی
  • بازداشت غیرقانونی
  • جرایم ضد حریم خصوصی
  • مزاحمت تلفنی

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: