دانلود فرم گزارش پیشرفت پروژه بصورت اکسل

دانلود فرم گزارش پیشرفت پروژه بصورت اکسل

دانلود فرم گزارش پیشرفت پروژه بصورت اکسل

تهیه گزارش های  روزانه، هفتگی و ارائه آن به دستگاه نظارت و کارفرما از وظایف دفتر فنی پیمانکاران پروژه های دولتی و غیردولتی بوده که نقش بسزایی پس از اتمام پروژه و یا در مراحل بعدی (مانند تهیه لایحه تاخیرات، محاسبه ضرر و زیان احتمالی و غیره) کار دارد.

نکته مهم در تهیه و تکمیل یک گزارش، شرح و ارائه تمامی اطلاعات مهم مربوطه به روند اجرایی پروژه (از قبیل مشخصات عمومی پروژه، شرح عملیات اجرایی یک پروژه در طول ماه و به تفیک هفته، تعداد پرسنل، اکیپ های فعال، ماشین آلات ، وضعیت جوی در طول یک ماه، مکاتبات انجام شده بین پیمانکار، کارفرما و دستگاه نظارت و بالعکس، وضعیت پیشرفت پروژه طبق برنامه زمانبندی مصوب و …) می باشد.

این فایل تحت فرمت اکسل بوده و دارای دو شیت گزارش روزانه و یک شیت گزارش هفتگی می باشد.

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: