دانلود مقاله مبانی حقوقی در تجارت الکترونیک

دانلود مقاله مبانی حقوقی در تجارت الکترونیک

دانلود مقاله مبانی حقوقی در تجارت الکترونیک

این مقاله تجارت نوپای الکترونیک را از دیدگاه حقوقی مورد بررسی قرار میدهد و تلاش میکند که مزایای شغل ها و حرفه ها در تجارت الکترونیک را با شغل های دیگر، از لحاظ حقوقی مقایسه کند و حتی سودها و فواید آن را نسبت به دیگر شغل ها توضیح دهد که چند تا از این فواید داشتن زمان بیشتر و در مقابل بدست آوردن پول و درامد بیشتر است.

 تأثیر اینترنت در تمام سطوح، تحولات زیادی ایجاد نمود از جمله اینترنت در تجارت الکترونیک مؤثر واقع شد. ابعاد اقتصادی و جنبه های حقوقی این تحولی در رشته های نوین را در حوزه ی علوم اقتصاد، کامپیوتر و حقوق ایجاد نمود و حقوق تجارت الکترونیکی از جمله عرصه های نوین این رشته است. این مقاله تلاش کوچکی است تا ضمن آشنایی با ماهیت و قلمروی تجارت الکترونیک، نگاهی نیز به برخی ابعاد حقوقی تجارت الکترونیکی داشته باشیم.

تگ(برچسب): , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: