دانلود پاورپوینت انرژی هسته ای

دانلود پاورپوینت انرژی هسته ای

دانلود پاورپوینت انرژی هسته ای

 هسته از پروتون و نوترون تشکیل شده است. اگر بتوانیم هسته را به طریقی به دو تکه تقسیم کنیم، تکه ها در اثر نیروی دافعه الکتریکی خیلی سریع از هم فاصله گرفته و انرژی جنبشی فوق العاده ای پیدا می کنند. در کنار این تکه ها ذرات دیگری مانند نوترون و اشعه های گاما و بتا نیز تولید می شود. انرژی جنبشی تکه ها و انرژی ذرات و پرتوهای بوجود آمده، در اثر برهمکنش ذرات با مواد اطراف، سرانجام به انرژی گرمایی تبدیل می شود.

 

» فهرست مطالب:

  • مقدمه
  • تاریخچه انرژی هسته ای
  • کشف شکافت
  • اولین واکنش زنجیره ای خود تقویت شونده
  • پیشرفت انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز
  • نیروگاه اتمی
  • غنی سازی اورانیوم
  • منابع

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: