دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل سوددهی

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل سوددهی

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل سوددهی

بخش مهمی از تجزیه و تحلیل صورت های مالی را تجزیه و تحلیل سوددهی تشکیل می دهد و تجزیه و تحلیل بازدهی را که در فصل قبل مورد بحث قرار گرفت تکمیل می کند. تجزیه و تحلیل سوددهی از ارقام حسابداری (مانند فروش، بهای تمام شده فروش و هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی) فراتر می رود و منابع، پایایی، اندازه گیری و روابط کلیدی اقتصادی را مورد ارزیابی قرار می دهد.

تحلیلگر با استفاده از نتایج حاصل از این ارزیابی، می تواند برآورد بهتری از ریسک و بازده شرکت انجام دهد. همچنین تجزیه و تحلیل سوددهی به تحلیلگر اجازه می دهد تا عملکردی که اساسا به مدیریت بستگی دارد (تصمیمات عملیاتی) و نتایجی که کمتر به تصمیمات مدیریت بستگی دارد (مالیات ها و قیمت های فروش) را از یکدیگر تفکیک نماید. همچنین تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر و ارتباط آن با ارزیابی سوددهی، و اهرم عملیاتی و اهمیت سوددهی، توصیف خواهند شد.

 

» مباحث این پاورپوینت شامل :

  • توصیف اهمیت تجزیه و تحلیل سوددهی و لزوم تجزیه و تحلیل و تعدیل سود 
  • تجزیه و تحلیل منابع، پایایی، اندازه گیری و شناسایی درآمدها برای ارزیابی سوددهی 
  • توضیح سود ناخالص و ارزیابی آن با استفاده از حجم، قیمت، و بهای تمام شده فروش
  • تجزیه و تحلیل هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی با استفاده از تجزیه و تحلیل های مقیاس مشترک، عدد شاخص و نرخ
  • توصیف نرخ مالیات مؤثر و تجزیه و تحلیل افشاهای مربوط به مالیات بر درآمد
  • توضیح تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر و ارتباط آن با ارزیابی سود دهی
  •  تفسیر اهرم عملیاتی و مفاهیم آن برای سود دهی

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: