دانلود پاورپوینت تحلیل فضای شهری (بلوک مقصودیه تبریز)

دانلود پاورپوینت تحلیل فضای شهری (بلوک مقصودیه تبریز)

دانلود پاورپوینت تحلیل فضای شهری (بلوک مقصودیه تبریز)

تاریخ تبریز پر از فراز و نشی بهای فراوان در طی دور ههای مختلف می باشد. شهر تبریز بارها در طول تاریخ توسط حوادث طبیعی یا اشغالگران ویران و تجدید بنا شد هاست. بنای کنونی این شهر به دوران اشکانی و ساسانی می رسد؛ و در آغاز دوران اسلامی هم معروف بود هاست. تبریز در طی حکومت چهار به شکوفایی می رسد.

محله مقصودیه یکی از محله های مرکزی، شاخص و معتبر منطقه ۸ شهرداری تبریز است که در مجاورت کاخ شهرداری تبریز واقع شده است. مرکز محله مقصودیه بر اثر مسیرگشایی و ساختمان سازی از بین نرفته و از معدود مراکز محله های باقی مانده درشهر تبریز است. این محله در گذشته، یکی از برزن های محله نوبر بوده و کاخ شهرداری تبریز هم در محل گورستان نوبر احداث شده است.

مقصود بیگ پسر اوزون حسن آق قویونلو در زمان پایتختی تبریز بر دودمان آق قویونلو، بنایی در محل فعلی محله مقصودیه احداث کرد و از آن پس، این منطقه به افتخار پسر حسن پادشاه، مقصودیه خوانده شد.

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: