دانلود پاورپوینت تفکر استراتژیک و مزیت رقابتی

دانلود پاورپوینت تفکر استراتژیک و مزیت رقابتی

دانلود پاورپوینت تفکر استراتژیک و مزیت رقابتی

 در مسیر ایجاد مزیت رقابتی دو نکته مهم قابل تعمق می باشد:

 نخست، این مسیر فرایند دنباله داری است که به عملکرد عالی و رقابت پذیری سازمان منجر می شود. یعنی اینکه در صورتی که سازمان بتواند به واسطه شایستگی های خود، مزیت رقابتی پایداری خلق نماید که برای مشتریان ارزشمند بوده و همواره برتر از رقبا باشد، در واقع عملکردی شایسته از خود بر جای گذاشته و رقابت پذیری را به ارمغان آورده است.

 دوم، بخاطر افزایش پیچیدگی های محیطی و شدت رقابت، مزیت رقابتی یا به راحتی توسط رقبا تقلید می شود یا از نظر مشتریان به زودی رنگ می بازد و بایستی با مزیت های جدیدی جایگزین شوند. بر این اساس سازمان باید به فکر پیدا نمودن مزیت های رقابتی خود باشد.

تگ(برچسب): , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: