دانلود پاورپوینت حملات بیولوژیک و میکروبی (بیوتروریسم)

دانلود پاورپوینت حملات بیولوژیک و میکروبی (بیوتروریسم)

دانلود پاورپوینت حملات بیولوژیک و میکروبی (بیوتروریسم)

جنگ های میکروبی یک جنگ نوین تازه به شمار نمی رود زیرا پخش مواد آلوده و وسایلی که موجب گسترش بیماری های میکروبی می شود از زمان های بسیار قدیم مرسوم بوده است آلوده کردن منابع آب ها از حیله های قدیمی جنگ بوده است انداختن اجساد مرده در چاه های آب در قرن چهاردهم در شبه جزیره کریمه یک نمونه از آن می باشد یک نمونه دیگر از این نوع جنگ ها در سال ۱۷۹۳ برای اولین بار به وسیله انگلیسی ها علیه سرخ پوستان صورت گرفت به این ترتیب که انگلیسی ها مبادرت به توزیع پتوهای آلوده در میان سرخ پوستان نمودند که آلوده به آبله بود. در جنگ جهانی اول آلمانی ها به منظور از پای انداختن اسب های سواره نظام فرانسه از عوامل میکروبی (سیاه زخم) استفاده کردند، سال ۱۹۹۵ آنسکام گزارشاتی در مورد برنامه های سلاح بیولوژیک در عراق گزارش نمود که ۱۵ هزار لیتر عامل سیاه زخم تولید کرده بود و در آینده نیز پیشروی به سوی سلاح های نژادی می باشد.

در این اسلاید ها انواع عوامل بیولوژیک و میکروبی به طور کامل بررسی شده و از عکس های متنوع برای درک موضوع استفاده گردیده است.

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: