دانلود پاورپوینت ریاضی هشتم (فصل سوم)

دانلود پاورپوینت ریاضی هشتم (فصل سوم)

دانلود پاورپوینت ریاضی هشتم (فصل سوم)

ریاضی هشتم در راستای برنامهٔ درسی ملّی و در ادامهٔ ریاضی هفتم تألیف شده است. یکی از اهداف مهم و اصلی ریاضی هشتم درگیرشدن دانش آموزان در فرایند حلّ مسئله است. فعّالیت های ریاضی هشتم به طور عمده به این منظور طرّاحی شده اند. به طور معمول دانش آموزان در این فعّالیت ها با دشواری و چالش روبه رو خواهند شد و این موضوع نه تنها نگران کننده نیست بلکه هنگامی که با کمک و راهنمایی معلّم همراه باشد، نتیجه ای مناسب به دنبال دارد.

 

» فصل سوم کلاس هشتم ریاضی درمورد چند ضلعی ها است و مناسب ارائه موضوعات:

 • شکل های محدب و مقعر 
 • چند ضلعی
 • دسته بندی چند ضلعی های محدب و مقعر
 • چند ضلعی های منتظم و غیر منتظم
 • مرکز و محور تقارن
 • خط های موازی و عمودی
 • اشاره به فرض و حکم
 • زاویه ها و جفت زاویه
 • قضایای موازی مورب
 • خط های عمود
 • قواعد چهار ضلعی ها
 • مجموع زوایا (مجموع زاویه های داخلی در چند ضلعی های محدب، زاویه خارجی و مجموع آنها در چند ضلعی های محدب)

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: