دانلود پاورپوینت ستاره شناسی (نجوم)

دانلود پاورپوینت ستاره شناسی (نجوم)

دانلود پاورپوینت ستاره شناسی (نجوم)

چرخه زندگی ستارگان سه الگوی کلی را دنبال می کند که به جرم آن ها وابستگی دارد.

 1. ستارگان پر جرم، که جرم شان از ۸ برابر جرم خورشید بیشتر است.
 2. ستارگان با جرم متوسط، که جرم شان از ۰/۵ تا ۸ برابر جرم خورشید است. خود خورشید نیز در این دسته از ستارگان جای دارد.
 3. ستارگان با جرم کم، که جرم شان بین ۰/۱تا ۰/۵ جرم خورشید می باشد.

 

» فهرست مطالب:

 • مقدمه
 • چرخه زندگی ستارگان
 • طلوع و غروب ستارگان
 • درخشش ستارگان
 • رنگ ستارگان
 • دما ستارگان
 • اندازه ستارگان
 • سرعت و جهت حرکت ستارگان
 • جرم ستارگان
 • ارتباط جرم با مرگ ستارگان
 • غول سرخ
 • کوتوله سفید
 • ابر نواختر
 • ستارگان نوترونی 
 • سیاه چاله 

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: