دانلود پاورپوینت سواد رسانه ای

دانلود پاورپوینت سواد رسانه ای

دانلود پاورپوینت سواد رسانه ای

هدف عمده ی آموزش سواد رسانه ای این است که گیرندگان ارتباطات جمعی در فرآیند انتقال و کسب اطلاعات به شرکت کنندگان فعال و آزاد تبدیل شوند؛ نه این که حالتی ایستا، منفعل و تابع نسبت به تصاویر و ارزش هایی داشته باشند که در یک جریان یک طرفه از منابع رسانه ای انتقال پیدا می کنند. بنابراین مخاطب با آموختن سواد رسانه ای توانایی شناسایی پیام های مخرب را کسب کرده و می تواند نوعی رژیم مصرف رسانه ای را برای خود تنظیم کند.

این مهارت هم چون یک رژیم غذایی عمل می کند که هوشمندانه مراقب است چه موادی مناسب هستند و چه موادی مضر؛ چه چیزی را باید مصرف کرد و چه چیزی را نه؛ و یا این که میزان مصرف هر ماده بر چه مبنایی باید استوار باشد. سواد رسانه ای می تواند به مخاطبان رسانه ها بیاموزد که از حالت یک مصرف کننده ی محض خارج شده و به صورتی فعالانه به گونه ای در جریان انتقال اطلاعات قرار گیرند که در نهایت به نفع آنان باشد.

 

» فهرست مطالب:

  • مقدمه
  • مزیت آموزش رسانه ای
  • گسترش فرهنگ غربی از طریق رسانه ها
  • اهداف و مزایای سواد رسانه ای
  • مهارت های سواد رسانه ای
  • سطوح سواد رسانه ای
  • سطح مقدماتی و اولیه ی پیام ها
  • سطح عمیق و پنهان پیام ها
  • مراحل کاربرد و بهره گیری از سواد رسانه ای
  • منابع

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: