دانلود پاورپوینت قاره آمریکا (درس ۲۳ – مطالعات پایه هشتم)

دانلود پاورپوینت قاره آمریکا (درس ۲۳ – مطالعات پایه هشتم)

دانلود پاورپوینت قاره آمریکا (درس ۲۳ – مطالعات پایه هشتم)

قاره آمریکا، از قطب شمال تا نزدیکی قطب جنوب کشیده شده است و در واقع به دو قاره کوچکتر، (آمریکای جنوبی) و (آمریکای شمالی) تقسیم می شود که به وسیلهٔ خشکی باریکی به نام (آمریکای مرکزی) به یکدیگر متصل اند.

دو اقیانوس اطلس و آرام با حفر کانال پاناما به هم مرتبط شدند.

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: