دانلود پاورپوینت قدیمی ترین سکونت گاه های ایران (درس ۱۸ – مطالعات پایه هفتم)

دانلود پاورپوینت قدیمی ترین سکونت گاه های ایران (درس ۱۸ – مطالعات پایه هفتم)

دانلود پاورپوینت قدیمی ترین سکونت گاه های ایران (درس ۱۸ – مطالعات پایه هفتم)

با گذشت زمان با افزایش جمعیت بعضی از سکونتگاه ها، شهرهای بزرگی پدید آمدند. در شهرها حکومت بوجود آمد و برای خود قوانین و مقررات وضع کردند. کم کم، داد و ستد و تجارت ابزار و وسایل رونق گرفت. انسان ها برای رسیدگی به کار ها و نوشتن و محاسبه داد و ستدهایشان خط را اختراع کردند.

مردم شهرها در هنر و معماری و ساخت بناها، پیشرفت کردند و نخستین تمدن ها را به وجود آوردند.

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: