دانلود پاورپوینت قوانین فوتسال

دانلود پاورپوینت قوانین فوتسال

دانلود پاورپوینت قوانین فوتسال

۷ خطای منجر به اخطار :

 1. مرتکب رفتار غیر ورزشی.
 2. با گفتار و کردار به تصمیم داور اعتراض نماید.
 3. مکرراً قوانین بازی را نقص نماید.
 4. شروع مجدد بازی را به تأخیر اندازد.
 5. هنگام شروع مجدد بازی ، ضربه آزاد و ضربه کرنر فاصله لازم رعایت نکند.
 6. بدون اجازه داور وارد زمین شود.
 7. بدون اجازه داور زمین را ترک کند.

 

» فهرست مطالب:

 • قانون ۱ (زمین بازی)
 • قانون ۲ (توپ فوتسال)
 • قانون ۳ (تعداد بازیکنان فوتسال)
 • قانون ۴ (وسایل بازیکنان فوتسال)
 • قانون ۵ (داور فوتسال)
 • قانون ۶ (کمک داوران فوتسال)
 • قانون ۷ (وقت نگهدار فوتسال)
 • قانون ۸ (مدت بازی فوتسال)
 • قانون ۹ (شروع بازی فوتسال)
 • قانون ۱۰ (توپ داخل و خارج فوتسال)
 • قانون ۱۱ (گل فوتسال)
 • قانون ۱۲ (خطاهای فوتسال)
 • قانون ۱۳ (ضربه آزاد فوتسال)
 • قانون ۱۴ (خطاهای جمع شده فوتسال)
 • قانون ۱۵ (پنالتی فوتسال)
 • قانون ۱۶ (اوت فوتسال)
 • قانون ۱۷ (پرتاب اوت دروازه فوتسال)
 • قانون ۱۸ (کرنر فوتسال)
 • منابع

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: