دانلود پاورپوینت مبانی جامعه شناسی (درآمدی بر جامعه شناسی)

دانلود پاورپوینت مبانی جامعه شناسی (درآمدی بر جامعه شناسی)

دانلود پاورپوینت مبانی جامعه شناسی (درآمدی بر جامعه شناسی)

جامعه شناسی یک رشته از مجموعه دانشی است که علوم اجتماعی خوانده می شود. علم معرفتی است منظم که با روش های معین به دست می آید و قوانین واقعیت را بازگو می کند. به عقیده زیمل جامعه شناسی علمی است که با شکل و فرم کنش های انسانی در جامعه سر و کار دارد. به ساده ترین بیان می توان گفت که جامعه شناسی علم بررسی کنش های متقابل انسانی است .کنش های متقابل عبارتند از تحریک کنندگی و پاسخگویی افراد به یکدیگر. زندگی اجتماعی منحصر به انسان نیست برخی حیوانات نظیر مورچه ها و زنبورها هم زندگی اجتماعی دارند اما زندگی اجتماعی آن ها با زندگی اجتماعی انسان فرق زیادی دارد.

 

پاورپوینت چکیده کتاب درآمدی به جامعه شناسی تألیف بروس کوِئن ترجمه محسن ثلاثی، شامل مطالب زیر میباشد:

 • فصل ۱: جامعه شناسی
  • تعریف جامعه شناسی
  • اهمیت و فایده جامعه شناسی
  • فایده بررسی جامعه شناختی
  • اهداف عمده‌ی جامعه شناسی
  • منابع جامعه شناسی
  • جامعه شناسی به عنوان یک علم
  • دلایل دقت پائین جامعه شناسی
  • ویژگی‌های روش علمی در جامعه شناسی
  • تحول تاریخی جامعه شناسی
 • فصل ۲: پژوهش جامعه شناختی و روشهای تخصصی آن
  • فنون پژوهش جامعه‌‌‌‌شناسی
  • آزمایش
  • شیوه انتخاب گروه کنترل و آزمایش
  • بررسی مشاهده‌ای
  • نمونه گیری
  • عوامل زمانی تحقیق
  • اعتبار و پایایی
  • دشواری‌های تحقیق جامعه شناختی
  • جامعه شناسی ناب
 • فصل ۳: فرهنگ
  • سه شیوه بنیادی ارتباط
  • هنجارهای فرهنگی
  • صورت‌های هنجارهای فرهنگی
  • مجموعه فرهنگی
  • یکپارچگی فرهنگی
  • قوم‌پرستی
  • واپسماندگی فرهنگی
  • دگرگونی اجتماعی
  • عوامل مؤثر بر دگرگونی
  • نسبیت فرهنگی
 • فصل ۴: منزلت و نقش
  • منزلت و نقش
  • شیوه‌های ایفای نقش
  • فشار نقش
  • تعارض نقش
  • انتظارات متناقض از فرد (در یک نقش)
  • نقش نمایشی
 • فصل ۵: اجتماعی شدن و شخصیت
  • اجتماعی شدن
  • نظریه «خود آیینه سان» کولی
  • نظریه دیگری تعمیم یافته
  • عوامل عمده اجتماعی شدن
 • فصل ۶: گروههای اجتماعی
  • گروه
  • سه گونه بنیادی گروه
  • فاصله اجتماعی
  • مفاهیم گمانیشافت و گزلشافت
  • چهار مسئله عمده‌ای که گروه‌ها با آن روبرو می‌شوند
  • گونه رهبری
  • سبک رهبری
 • فصل ۷: نهادهای اجتماعی
  • ویژگیهای نهادها
  • کارکردهای بنیادی نهادها
  • ویژگی‌های عام نهادها
 • فصل ۸: خانواده
  • خانواده
  • خویشاوندی
  • دلایل سست تر شدن پیوندهای خانواده گسترده
  • طلاق
  • دگرگونی در ساختار خانواده
 • فصل ۹: نظارت اجتماعی
  • ساختار هنجارمند
 • فصل ۱۰: رفتار انحراف آمیز
  • انحراف
  • تبیین‌های انحراف
  • چهار نوع رفتار انحراف آمیز مرتون
 • فصل ۱۱: طبقات اجتماعی
  • شاخص طبقه اجتماعی
  • روشهای بررسی قشر بندی
  • سبک زندگی
  • بخت های زندگی
  • دیدگاه مارکس
 • فصل ۱۲: تحرک اجتماعی
  • عوامل دخیل در تحرک اجتماعی
 • فصل ۱۳: جمعیت و بوم شناسی
  • جمعیت شناسی
  • امید زندگی
  • نظریه‌گذار جمعیت
  • فراگرد گذار جمعیت شناختی
 • فصل ۱۴: اجتماع روستایی واجتماع شهری
  • نظریه مناطق هم مرکز
  • نظریه بخش های متحدالمرکز
  • پنج فراگرد عمده بوم شناختی
  • فراگرد بوم شناختی
 • فصل ۱۵: رفتار جمعی
  • ویژگی رفتار جمعی ازدیدگاه اسملسر
  • عوامل سلب هویت فردی و خویشتن‌داری از اعضای یک جمعیت:
  • انواع جماعت
 • فصل ۱۶: روابط نژادی وقومی
  • تصورات قالبی
  • پیشداوری
  • روش‌های اعمال تبعیض
  • روش‌های جذب اقلیت‌ها
  • واکنش‌های گروه اقلیت
  • واکنش‌های گروه اقلیت در برابر چیرگی و تبعیض
 • فصل ۱۷: سازمان های رسمی
  • دیوان‌سالاری
  • ویژگی‌های سازمان‌های رسمی
  • واکنش‌های فردی در برابر دیوان‌سالاری
 • فصل ۱۸: قدرت اجتماعی
  • قدرت شخصی
  • قدرت اجتماعی
  • منابع قدرت
  • شکل‌های اقتدار
  • راه‌های تشخیص قدرت
 • فصل ۱۹: جنبشهای اجتماعی
  • ویژگیهای جنبشهای اجتماعی
  • مراحل جنبش‌های اجتماعی
 • فصل ۲۰: دگرگونی اجتماعی و فرهنگی
  • دگرگونی اجتماعی
  • عوامل مؤثر در دگرگونی‌های اجتماعی و فرهنگی
  • راه‌های مطرح شدن دگرگونی در جامعه
  • مطرح شدن دگرگونی
  • برنامه ریزی اجتماعی

 

کتاب درآمدی به جامعه شناسی تألیف بروس کوِئن از جمله منابع مهم درسی رشته های علوم اجتماعی می باشد. این فایل شامل پاورپوینت کل این کتاب می باشد که مشتمل بر ۲۰ فصل و در حجم ۱۷۰ اسلاید، همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند توسط دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد.

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: