دانلود پاورپوینت منطقه جنوب غربی آسیا و جایگاه ایران در آن (فصل ۱۰ – مطالعات پایه هشتم)

دانلود پاورپوینت منطقه جنوب غربی آسیا و جایگاه ایران در آن (فصل ۱۰ – مطالعات پایه هشتم)

دانلود پاورپوینت منطقه جنوب غربی آسیا و جایگاه ایران در آن (فصل ۱۰ – مطالعات پایه هشتم)

در جنوب غربی آسیا، سرزمین های بسیار بلند و سرزمین های پست و همواری وجود دارند.

  • سرزمین های مرتفع و بلند: کوه های بلند ایران که به ارتفاعات ترکیه و قفقاز می پیوندد.
  • سرزمین های پست و جلگه ای: جلگه بین النهرین در غرب ایران که از آبرفت رودهای دجله و فرات به وجود آمده است و جلگه سند در شرق ایران از آبرفت رود سند به وجود آمده است.
  • نواحی پست و خشک: بیابان بزرگ عربستان، دشت لوت و دشت کویر در ایران

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: