دانلود پاورپوینت نقش بازار پول و سرمایه در اقتصاد کشور

دانلود پاورپوینت نقش بازار پول و سرمایه در اقتصاد کشور

دانلود پاورپوینت نقش بازار پول و سرمایه در اقتصاد کشور

بازار پول و سرمایه همواره به شکل سازمان  یافته تری در اقتصاد کشورها حضور دارد و نقش آن، در زمینه توسعه از اهمیت بیشتری برخوردار میشود. بازار سرمایه با هدایت سرمایه ها و پس انداز مردم راه توسعه و ایجاد شغل و افزایش سطح رفاه عمومی را هموار میکند.
در ایران به دلایل گوناگون از جمله اقتصاد نفتی بازار سرمایه همواره ضعیف و ناتوان بوده است و تنها در سال های اخیر است که توجه به آن افزایش یافته و باسیاست های اعمال شده شاهد رشد و توسعه آن از نظر فیزیکی و جذب سرمایه هستیم.

 

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: