دانلود پاورپوینت کارگاه سیم پیچی ۱ – سیم پیچی ترانسفورماتورهای تکفاز

دانلود پاورپوینت کارگاه سیم پیچی ۱ – سیم پیچی ترانسفورماتورهای تکفاز

دانلود پاورپوینت کارگاه سیم پیچی ۱ – سیم پیچی ترانسفورماتورهای تکفاز

با عبور جریان الکتریکی از یک سیم پیچ درون آن میدان مغناطیسی ایجاد می شود. مجموع خطوط قوای میدان مغناطیسی سیم پیچ فوران یا شار مغناطیسی نامیده می شود. اگر جریان الکتریکی DC از سیم پیچ بگذرد، شار سیم پیچ مقداری ثابت خواهد داشت. اگر جریان الکتریکی AC از سیم پیچ عبور داده شود شار
تولید شده مقدار متغیری خواهد داشت که نسبت به زمان تغییر خواهد کرد.
همچنین هرگاه دو سیم پیچ در نزدیک یکدیگر قرار گیرند به طوری که خطوط قوای مغناطیسی متغیر تولید شده در یکی از سیم پیچ ها بتواند حلقه های سیم پیچ دوم را قطع کند، در آن سیم پیچ نیروی محرکه القا م یکند و در صورتی که مسیر عبور جریان از سیم پیچ دوم نیز مهیا باشد، میدان مغناطیسی تولید می کند و شار مغناطیسی آن نیز روی سیم پیچ اول نیروی محرکه القا می کند این پدیده را القای متقابل (M) می گویند.

 

» پاورپوینت کارگاه سیم پیچی ۱ – سیم پیچی ترانسفورماتورهای تکفاز شامل موارد زیر میباشد:

  • محاسبات تئوری (معمولی) و عملی (معکوس) ترانسفورماتور تکفاز تک ولتاژ همراه با مثال
  • محاسبات تئوری (معمولی) و عملی (معکوس) ترانسفورماتور تکفاز چند ولتاژ همراه با مثال
  • محاسبات تئوری (معمولی) و عملی (معکوس) اتوترانسفورماتور تکفاز همراه با مثال

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: