دانلود پاورپوینت کتاب حسابداری مدیریت (فصل دوم – مفهوم بها و چگونگی طبقه بندی آن)

دانلود پاورپوینت کتاب حسابداری مدیریت (فصل دوم – مفهوم بها و چگونگی طبقه بندی آن)

دانلود پاورپوینت کتاب حسابداری مدیریت (فصل دوم – مفهوم بها و چگونگی طبقه بندی آن)

بها مبالغی (قابل اندازه گیری به پول) است که منجر به ایجاد یا تحصیل منابعی از طریق پرداخت وجه نقد، معادل وجه نقد، واگذاری دارائی های غیرنقد و یا تعهد به پرداخت وجه نقد درآینده می شود، که این منابع به منظور کسب منافع آتی، ایجاد و یا تحصیل شده اند. بها هدف دار (با برنامه ریزی قبلی)، قابل کنترل، ارادی، مشتاقانه و دارای منافع اقتصادی آتی است و به عنوان دارایی در ترازنامه منعکس می شود و در صورت فروش، مصرف و یا مستهلک شدن آن به هزینه تبدیل می شود.

  • —بها عبارتست از میزان مخارج (واقعی ، ادراکی یا خیالی) تحمل شده یا به شی مشخصی نسبت داده شده
  • —بها عبارت است از ارزش منابع اقتصادی صرف شده در نتیجه تولید یا انجام کاری
  • —بها اندازه گیری پولی مقدار منابع مصرف شده جهت تولید محصولات یا ارائه خدمات می باشد
  • —بها به معنی مقدار منابع صرف شده جهت تحصیل کالاها و خدمات مورد نیاز است که هنوز منافع مورد انتظار ازآن ها حاصل نشده است، به عبارت دیگر بها عبارت است از منابع مصرف شده جهت کسب منافع در دوره های آتی
  • —در علم اقتصاد، بها تحت عنوان حداکثر ارزش مطلوب (سودمندی) تحصیل شده ناشی از استفاده متناوب از یک منبع تعریف می شود.

تگ(برچسب): , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: