دانلود پاوپوینت الکترونیک (آموزش لحیم کاری)

دانلود پاوپوینت الکترونیک (آموزش لحیم کاری)

دانلود پاوپوینت الکترونیک (آموزش لحیم کاری)

بیشتر وسایل و تجهیزات پیرامون ما از انرژی الکتریکی تغذیه می کنند و این انرژی به سایر انرژی های مورد نیاز زندگی قابل تبدیل است. انرژی الکتریکی معمولاً با روش های مختلف تولید می شود و در بخشِ صنعتی، شامل کارخانه ها و کارگاه ها و در بخش مصرف کننده های خانگی، ادارى، اماکن عمومی و تجارى به مصرف می رسد.

 

» برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:

  • آموزش و کاربرد مهارت هایی مانند اجرای کارهای گروهی
  • تفکر انتقادی، پرسش گری، مسئولیت پذیری و توسعه پایدار در بخش محیط زیست
  • طراحی و ساخت مدارات ساده الکترونیکی
  • اجرای لحیم کاری
  • اندازه گیری کمیت های الکتریکی

تگ(برچسب): , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: