دانلود پروژه پیاده سازی ارزیابی کار و زمان در کارخانه صنایع چوب – مهندسی صنایع

دانلود پروژه پیاده سازی ارزیابی کار و زمان در کارخانه صنایع چوب – مهندسی صنایع

دانلود پروژه پیاده سازی ارزیابی کار و زمان در کارخانه صنایع چوب – مهندسی صنایع

پژوهشی که پیش روی شماست در راستای فراگیری علمی مباحث درس ارزیابی کار و زمان که در طی یک نیمسال تحصیلی به صورت نظری آموخته شده ارائه می گردد. محصول انتخابی یک سرویس کابینت مربوط به داخل اشپزخانه است که در این پروژه به بررسی وضعیت تولید ان پرداخته شده است.

باتوجه به بررسی های اولیه و ارائه شرح مختصر و  کاربردهایی از محصول که به ان خواهیم پرداخت نیاز به یک ارزیابی کلی و نتیجه دقیق به مایحتاج تولید و مراحل فنی فرایند عملیات که پیش نیاز مطالعه روش تولید صنعتی یک محصول است به وضوح احساس می گردد.

جهت دستیابی به این هدف ،با تهیه لیست قطعات ،لیست مواد ،لیست ماشین الات ،به تجزیه و تحلیل فرایند عملیات از طریق انجام محاسبات لازم و ترسیم نمودارهای مراحل ساخت و مونتاژ قطعات و … می پردازیم.

 

» فهرست مطالب:

 • پیش گفتار
 • اعضای گروه
 • چکیده مدیریتی
 • معرفی کارخانه
 • نمودار سازمانی
 • شرح محصول
 • مراحل ساخت کابینت
  • الف) مرحله ساخت
  • ب) مرحله نصب
 • بازار سنجی محصول
 • لیست مواد
 • لیست قطعات
  • لیست قطعات خریدنی
  • لیست قطعات ساختنی
 • لیست ابزار آلات
 • لیست ماشین آلات
 • جدول فرآیند عملیات
 • نمودار فرآیند عملیات
 • نمودار فرآیند مونتاژ AC
 • نمودار تقدم و تاخر
 • نمودار فرآیند جریان FPC
  • مواد FPC
   • بهبود مواد FPC
  • انسان FPC
   • بهبود انسان FPC
  • ماشین FPC
   • بهبود ماشین FPC
 • نمودار انسان ماشین MMC
  • ماشین برش MMC
  • ماشین MMC PVC
  • بهبود نمودار انسان ماشین
 • نمودار فعالیت دو دست
  • نمودار بهبود یافته فعالیت دو دست
 • جدول از – به
  • بهبود جدول از – به
 • زمان سنجی
 • ارزیابی طرح

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: