دانلود پروژه پیاده سازی سیستم اطلاعاتی در داروخانه (MIS)

دانلود پروژه پیاده سازی سیستم اطلاعاتی در داروخانه (MIS)

دانلود پروژه پیاده سازی سیستم اطلاعاتی در داروخانه (MIS)

هدف سیستم، بهینه­ سازی و اصلاح فعالیت­ های داروخانه و ایجاد یک سیستم پردازش تراکنش می­ باشد. به گونه ­ای که این سیستم، عملیات مهم روزانه ­ی سازمان را اجرا و ثبت کند. عملیاتی همچون ثبت و نگهداری اطلاعات مالی یا موجودی محصولات، که قبلا به صورت دستی انجام می­ شده­ اند، مکانیزه ­می ­شوند تا افزایش کارایی، کاهش زمان، کاهش خطای عملیات، کاهش هزینه­ های عملیاتی و مواردی مانند این ­ها حاصل شود.

 

» فهرست مطالب:

 • فاز اول
  • ۱-۱٫ شرح توصیفی سیستم
   • ۱-۱-۱٫ ورودی های سیستم (Input)
   • ۱-۱-۲٫ فعالیت های سیستم (Processing)
   • ۱-۱-۳٫ خروجی های سیستم (Output)
  • ۱-۲٫ اهداف سیستم
  • ۱-۳٫ تعیین واحد های سازمانی و رویدادهای هر واحد
   • ۱-۳-۱٫ واحد پذیرش
   • ۱-۳-۲٫ واحد تدارکات
   • ۱-۳-۳٫ واحد مالی
   • ۱-۳-۴٫ واحد انبار
   • ۱-۳-۵٫ واحد مدیریت
  • ۱-۴٫ تعیین اجزاء تکنیک های مورد استفاده
   • ۱-۴-۱٫ موجودیت ها و صفات آن ها
   • ۱-۴-۲٫ پردازش ها
   • ۱-۴-۳٫ ذخایر داده
   • ۱-۴-۴٫ جریان داده
 • فاز دوم
  • ۲-۱٫ به کارگیری ابزارهای مطرح شده جهت تشریح سیستم
   • ۲-۱-۱٫ نمودارهای جریان داده
   • ۲-۱-۲٫ نمودارهای جریان فرآیند
   • ۲-۱-۲٫ جدول و درخت تصمیم
   • ۲-۱-۴٫ عبارات ساخت یافته
   • ۲-۱-۵٫ انواع ماتریس ها
   • ۲-۱-۶٫ فرهنگ داده
   • ۲-۱-۷٫ دیاگرام ارتباط موجودیت ها و نرمال سازی

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: