دانلود کتاب مختصر اصول فقه مرحوم مظفر – همراه با اختصار مباحث رسائل شیخ انصاری و ۸ سال آزمون دکتری

دانلود کتاب مختصر اصول فقه مرحوم مظفر – همراه با اختصار مباحث رسائل شیخ انصاری و ۸ سال آزمون دکتری

دانلود کتاب مختصر اصول فقه مرحوم مظفر – همراه با اختصار مباحث رسائل شیخ انصاری و ۸ سال آزمون دکتری

اصول فقه مظفر یکی از منابع ارشد و دکتری رشته های حقوق و الهیات است. این کتاب به صورت عربی و سخت بوده به همین خاطر مختصر کاملی از آن نگارش یافته همچنین چون بعضا از رسائل شیخ انصاری هم در آزمون ها دکتری چند سوال مطرح می شود خلاصه از آن هم ارائه شده است. برای غنای بحث آزمون های دکتری سراسری از این کتاب را هم در کتاب گنجانیده و پاسخنامه تشریحی آن نیز بیان شده است.

  • کتاب شامل تمام مباحث اصول فقه استاد مظفر و اهم مباحث و نکات کتاب رسایل شیخ انصاری است.
  • در بسیاری از موارد نظرات و آرا اندیشمدان اصولی با ذکر کتاب و اسامی آنان درج شده طوری که خوانند با تاریخ علم اصول نیز آشنا خواهد شد.
  • کتاب نه شرح مفصل و نه تلخیص مختصر است، بلکه حاوی تمام مباحث اصول فقه مظفر بوده البته شایان ذکر است که در کتاب رسایل تنها نکات و مباحث ضروری مورد بررسی و دقت قرار گرفته است.
  • سر فصل های کتاب دقیقا منطبق بر عناوین کتاب اصول فقه بوده از ای نرو طالبین علم در پیدا کردن مطالب دچار سردرگمی نخواهند شد. در برخی موارد دو یا سه سر فصل در هم ادغام شده و دلیل آن هم مرتبط بودن مباحث با هم است که به این موارد اشاره شده است.

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: