آزمایشگاه مصالح ساختمانی

دانلود پاورپوینت آزمایشگاه مصالح ساختمانی – مجموعه آزمایش های قیر

دانلود پاورپوینت آزمایشگاه مصالح ساختمانی – مجموعه آزمایش های قیر به طور کلی آزمایشات متعددی برای تعیین خصوصیات قیر به کار می رود و بر حسب نوع قیر مورد آزمایش نوع این آزمایشات متفاوت است. قیر انتخاب شده قبل از مصرف باید مورد آزمایش قرارگیردعلاوه بر آن در حین اجرای عملیات آسفالتی نیز هرگاه دستگاه […]

دانلود پاورپوینت آزمایشگاه مصالح ساختمانی – مجموعه آزمایش های آسفالت (۴ مورد)

دانلود پاورپوینت آزمایشگاه مصالح ساختمانی – مجموعه آزمایش های آسفالت (۴ مورد)  طرح مخلوط های آسفالتی به روش مارشال در دهه ۳۰ قرن بیستم توسط بروس مارشال، مهندس بخش بزرگراه می سی سی پی آمریکا ارائه شد. این روش از دهه ۴۰ در عملیات آسفالتی گرم مورد استفاده قرار گرفت. در فاصله دهه ۴۰ تا […]