آزمایش آسفالت

دانلود پاورپوینت آزمایشگاه مصالح ساختمانی – مجموعه آزمایش های آسفالت (۴ مورد)

دانلود پاورپوینت آزمایشگاه مصالح ساختمانی – مجموعه آزمایش های آسفالت (۴ مورد)  طرح مخلوط های آسفالتی به روش مارشال در دهه ۳۰ قرن بیستم توسط بروس مارشال، مهندس بخش بزرگراه می سی سی پی آمریکا ارائه شد. این روش از دهه ۴۰ در عملیات آسفالتی گرم مورد استفاده قرار گرفت. در فاصله دهه ۴۰ تا […]