آزمون دکتری

دانلود نکات کلیدی درس دینامیک سازه به همراه حل تشریحی آزمون دکتری

دانلود نکات کلیدی درس دینامیک سازه به همراه حل تشریحی آزمون دکتری هدف اصلی دانش دینامیک سازه ها ارائه روش هایی برای تحلیل تنش ها و تغییر شکل های به وجود آمده در سازه هنگامی که سازه تحت اثر بار دینامیکی دلخواه قرار می گیرد، می باشد. به عبارتی، از بارگذاری استاتیکی می توان تنها […]