آغاجاری

دانلود گزارش کارآموزی واحد بهره برداری آغاجاری ۳

دانلود گزارش کارآموزی واحد بهره برداری آغاجاری ۳ این گزارش کار شامل تجربه و یادگیری من در ۲۰ روز آموزش شغلی (کارآموزی) است. این دوره را در شرکت تولید نفت و گاز آغاجاری می گذرانم که شامل شرکت در کلاس های HSE و کار در واحد تولید می شود. من با فرایند تولید، کارهای روزمره […]

دانلود گزارش کارآموزی واحد بهره برداری آغاجاری

دانلود گزارش کارآموزی واحد بهره برداری آغاجاری واحد بهره برداری آغاجاری در ۱۲ کیلومتری شهرستان امیدیه قرار گرفته که کار آن عمل جدا کردن گاز از نفت می باشد به طوریکه گازهائیکه از مراحل اول و دوم وسوم گرفته می شود برای مصارف سوخت ناحیه ، توربین و همچنین برای واحد آزمایشگاهی سنجش نمک بکار […]