آمادگی دفاعی درس پنجم

دانلود نمونه سوالات آمادگی دفاعی پایه نهم (درس پنجم)

دانلود نمونه سوالات آمادگی دفاعی پایه نهم (درس پنجم) درس آمادگی دفاعی در حال حاضر جز دروس الزامی دوره اول و دوم متوسطه است. در این کتاب با روش فعال، گروهی و بدون نیاز به حفظ کردن جمله ها و دروس با مفاهیم بسیار مهمی چون امنیت، ضرورت دفاع و آمادگی و ایمنی در برابر […]