آمادگی دفاعی پایه نهم

دانلود نمونه سوالات آمادگی دفاعی پایه نهم (درس ششم)

دانلود نمونه سوالات آمادگی دفاعی پایه نهم (درس ششم) درس آمادگی دفاعی در حال حاضر جز دروس الزامی دوره اول و دوم متوسطه است. برای یادگیری هر چه بهتر این درس لازم است کلیه درس ها و فعالیت ها را به صورت عملی و با تحقیق، پرسش و بحث گروهی همراه سازید. در این راه […]

دانلود نمونه سوالات آمادگی دفاعی پایه نهم (درس پنجم)

دانلود نمونه سوالات آمادگی دفاعی پایه نهم (درس پنجم) درس آمادگی دفاعی در حال حاضر جز دروس الزامی دوره اول و دوم متوسطه است. در این کتاب با روش فعال، گروهی و بدون نیاز به حفظ کردن جمله ها و دروس با مفاهیم بسیار مهمی چون امنیت، ضرورت دفاع و آمادگی و ایمنی در برابر […]

دانلود نمونه سوالات آمادگی دفاعی پایه نهم (درس سوم)

دانلود نمونه سوالات آمادگی دفاعی پایه نهم (درس سوم) درس آمادگی دفاعی در حال حاضر جز دروس الزامی دوره اول و دوم متوسطه است. شما در سال های قبل با مباحث دفاع مقدس در درس های مطالعات اجتماعی، فارسی، هدیه های آسمان و برخی از فعالیت های درسی و پرورشی آشنا شده اید. برای یادگیری […]