آموزشگاه علمی آزاد

دانلود طرح تاسیس آموزشگاه علمی آزاد

دانلود طرح تاسیس آموزشگاه علمی آزاد رشد سریع جمعیت در دهه های ١٣۵٠ و ۶٠ موجب تغییر در ساختار جمعیتی کشور گشته است به گونه ای که جمعیت ایران تبدیل به جوان ترین جمعیت در میان ملل جهان شده است. درعین حال این موضوع موجب بروز برخی مشکلات در ساختار اجتماعی مانند رشد بی رویه […]