آموزشگاه

دانلود طرح تاسیس آموزشگاه ساخت گل های چینی

دانلود طرح تاسیس آموزشگاه ساخت گل های چینی عدم توجه کافی به مبحث آموزش هنر و کار دستی در نظام آموزشی کشور از یک سو و اوقات فراغت نوجوانان و جوانان که پیامد تعطیلات درازمدت مدارس و دانشگاه ها در فصل تابستان است و از مهم ترین فرصت های دانش آموزان و دانشجویان به منظور […]

دانلود طرح تاسیس آموزشگاه زبان های خارجه

دانلود طرح تاسیس آموزشگاه زبان های خارجه رشد روز افزون سطح تحصیلات افراد جامعه ، باعث افزایش میزان استفاده از منابع مختلف علمی است. از دیگر سو ، حجم این منابع به حدی است که نه تنها ترجمه و انتشار تمام آنها عملی نیست ، بلکه حتی در صورت ترجمه شدن این مطالب، مدت زمانی […]

دانلود طرح تاسیس آموزشگاه علمی آزاد

دانلود طرح تاسیس آموزشگاه علمی آزاد رشد سریع جمعیت در دهه های ١٣۵٠ و ۶٠ موجب تغییر در ساختار جمعیتی کشور گشته است به گونه ای که جمعیت ایران تبدیل به جوان ترین جمعیت در میان ملل جهان شده است. درعین حال این موضوع موجب بروز برخی مشکلات در ساختار اجتماعی مانند رشد بی رویه […]