آموزش ساختمان سازی

دانلود پروژه صفر تا صد ساختمان سازی

دانلود پروژه صفر تا صد ساختمان سازی در اولین مراحل صدور پروانه ساختمانی در ابتدای امر مالک با در دست داشتن اصل و تصویب سند مالکیت، اصل و تصویر شناسنامه مالک و فیش پرداخت عوارض نوسازی، درخواست خود را کتبا به شهرداری منطقه ارائه دهد و سپس مشخص کند که آیا درخواست پروانه ساختمانی برای […]