آنالیز دینامیکی

دانلود کتاب آنالیز دینامیکی رشته حفاری (Drilling Dynamic Analysis)

دانلود کتاب آنالیز دینامیکی رشته حفاری (Drilling Dynamic Analysis) بحث دینامیک رشته حفاری اولین بار اواخر سال ۱۹۸۰ در Institut Francais Prtrole مطرح شد. در آن سال طی تحقیقی اقدام به اندازه گیری پارامترهای حفاری مانند RPM و WOB در سطح و اعماق چاه نمودند. نتایج اندازه گیری های صورت پذیرفته نشان داد که اندازه […]