اثر بخشی

دانلود مقاله تهیه دستورالعمل جهت استقرار نظام کنترل داخلی

دانلود مقاله تهیه دستورالعمل جهت استقرار نظام کنترل داخلی کنترل داخلی، بخش مهمی از مدیریت یک سازمان است. بخشی که شامل برنامه ها، روش ها و رویه های مورد استفاده سازمان در دستیابی به رسالت وجودی و اهداف خرد و کلان خود است. هدف نظام کنترل داخلی و حسابرسی ، بهبود توان مدیریت شرکت مورد […]

دانلود مقاله بررسی نقش حسابرسی مدیریت در توسعه دستگاه های اجرایی

دانلود مقاله بررسی نقش حسابرسی مدیریت در توسعه دستگاه های اجرایی امروزه با تغییرات سریع علمی، فنی و اجتماعی در کنار حسابرسی های مالی فعالیت های زیادی در کشورهای صنعتی انجام شده که حسابرسی مدیریت از آن جمله است و با اجرای آن در بخش دولتی، سیاست گزاران و نیز عموم مردم اطمینان حاصل کرده […]

دانلود مقاله تاثیر رفتار سیاسی بر اثر بخشی سازمان

دانلود مقاله تاثیر رفتار سیاسی بر اثر بخشی سازمان قبول تحول در دنیای متحول عصر حاضر یکی از بزرگ ترین عوامل دوام و بقای سازمان است. عامل اصلی برای تعیین ارزش سازمان همان عامل پذیرش تحول است که به عنوان عامل بقا سازمان به حساب می آید. سازمان ها باید همواره خود را با تغییراتی […]

دانلود پاورپوینت تعارض و اثر بخشی سازمان

دانلود پاورپوینت تعارض و اثر بخشی سازمان ما مطرح می کنیم که تعارض، بخش ناگزیری از حیات سازمانی است که هم از ویژگی ها ساختاری و هم از شخصیت های ناسازگار نشأت می گیرد. سازمان ها از منابع کمیاب، کارکنانی با منافع و دورنماهای متنوع، و سایر ویژگی هایی که تعارض را به یک واقعیت […]

دانلود مقاله بررسی رابطه سرمایه فکری و اثر بخشی سازمانی

دانلود مقاله بررسی رابطه سرمایه فکری و اثر بخشی سازمانی امروزه توفیق سازمان ها را نمی توان تنها در انباشت ثروت مادی و تجهیز به آخرین امکانات فیزیکی و فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی ارزیابی کرد. زیرا سرمایه های مالی، فیزیکی و انسانی بدون سرمایه فکری فاقد کارآیی موثرند. گرچه وجه اجتماعی سازمان ها سال […]