اخلاق از نظر قرآن

دانلود پاورپوینت اخلاق در قرآن

دانلود پاورپوینت اخلاق در قرآن پروردگارت فرمان داد که جز او را نپرستید و به پدر و مادر خویش نیکی کنید. هر گاه یکی از آن دو یا هر دو آنها نزد تو به سن پیری رسند، کمترین اهانتی به آن ها روا مدار و بر آن ها فریاد نزن و گفتار لطیف و سنجیده […]