ازدیاد برداشت از مخازن نفت

دانلود پروژه روش های ازدیاد برداشت از مخازن نفت و کاربردهای آن در کشور

دانلود پروژه روش های ازدیاد برداشت از مخازن نفت و کاربردهای آن در کشور مطالعات جدید نشان می دهد که بیش از ۴۰ درصد نفت مخازن فلات قاره در حوزه خلیج فارس را می توان به روش تزریق آب (با توجه به منابع آبی فراوان و دسترسی آسان) برداشت کرد. در مطالعات انجام شده به […]

دانلود پروژه روش های ازدیاد برداشت از مخازن (EOR)

دانلود پروژه روش های ازدیاد برداشت از مخازن (EOR) از آن جا که بیشتر مخازن کشور در نیمه دوم عمر خود به‌سر می‌برند و هر چه از عمر مخزن می‌گذرد برداشت از آن دشوار‌تر می‌شود باید با روش‌های خاصی با توجه به شرایط مخزن، برداشت از آن را بهتر و بیشتر کرد، البته این نکته […]