ازدیاد برداشت نفت

دانلود مقاله مطالعه آزمایشگاهی ازدیاد برداشت نفت از سنگ آسماری به روش سیلاب زنی سورفکتانت

دانلود مقاله مطالعه آزمایشگاهی ازدیاد برداشت نفت از سنگ آسماری به روش سیلاب زنی سورفکتانت سنگ آسماری به عنوان معروف ترین سنگ مخزنی ایران شناخته شده است. درصد بهره دهی این سنگ به دلیل پایین بودن تخلخل و نفوذپذیری سنگ پایین است و در حدود % ۱۹ می باشد. بهره دهی پایین سنگ مخزن آسماری […]

دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی پدیده آشام موئینه در مخازن شکافدار طبیعی

دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی پدیده آشام موئینه در مخازن شکافدار طبیعی جایگزینی فاز غیر ترشونده توسط فاز ترشونده در یک بلوک پدیده آشام موئینه نامیده میشود که در اثر آن فاز ترشونده در داخل یک بلوک افزایش می یابد. از آنجایی که پدیده آشام موئینه یکی از مکانیسم های مهم تولید در مخازن شکافدار می […]

دانلود مقاله مدل سازی رسوب آسفالتین در مخازن نفت

دانلود مقاله مدل سازی رسوب آسفالتین در مخازن نفت پدیده رسوب آسفالتین در مخازن نفتی در مرحله تولید اولیه و استفاده از روش های ازدیاد برداشت نفت یک مسئله پیچیده و مخرب است که اکثر میادین نفتی در دنیا با آن مواجه هستند. انجام آزمایش های میدانی برای شناخت این پدیده مشکل و حتی غیر […]