اسانس

دانلود طرح تولید اسانس گیاهان دارویی

دانلود طرح تولید اسانس گیاهان دارویی عطرمایه یا اسانس محلول یا عصاره الکلی همراه با روغن فرار است. اسانس ترکیبی فرار است که مجموعه ای از اجزای ترپنی را دارا می باشد. اسانس ها و سایر مواد معطر گیاهی به وسیله روش های مختلفی همچون: استخراج با فشار سرد، تقطیر، استخراج به وسیله حلال، تقطیر […]

دانلود طرح تولید و بسته بندی اسانس گیاهان دارویی

دانلود طرح تولید و بسته بندی اسانس گیاهان دارویی یکی از گروه های مواد مؤثره گیاهان، اسانس ها هستند و معمولاً دار ای خواص فیزیکی و شیمیایی مانند: فرار بودن، حلال در الکل و دیگر حلال های آلی، عمدتاً بیرنگ در شرایط تازگی و سلامت هستند. اسانس ها از نظر ترکیب شیمیایی همگن نیستند، بلکه […]