اسطوخودوس

دانلود طرح کشت و پرورش اسطوخودوس

دانلود طرح کشت و پرورش اسطوخودوس گیاه دارویی اسطوخودوس، گیاهی چندساله است با ارتفاع حدود نیم متر و برگ های متقابل، باریک، دراز و سبزرنگ که از کرک های سفید پنبه ای پوشیده است. گل های آن به صورت سنبله بنفش رنگ بوده و بخش مورد استفاده این گیاه، گل ها و سرشاخه های گلدار […]