اضطراب منتشر

دانلود تحقیق پیشینه اختلال اضطراب منتشر یا فراگیر

دانلود تحقیق پیشینه اختلال اضطراب منتشر یا فراگیر اطلاعات اخیر از این زمینه یابی ملی همبودی، نشان داده است که همه گیری طول عمر اختلال اضطراب منتشر بر مبنای معیارهای DSM-4، ۵٫۷% و همه گیری ۱۲ ماهه این اختلال ۳٫۱% بوده است. میزان این همه گیری تمام عمر نشان داد که ۸٫۳% از جمعیت ایالات […]