افزایش بازیافت نفت

دانلود پروژه روش های ازدیاد برداشت از مخازن (EOR)

دانلود پروژه روش های ازدیاد برداشت از مخازن (EOR) از آن جا که بیشتر مخازن کشور در نیمه دوم عمر خود به‌سر می‌برند و هر چه از عمر مخزن می‌گذرد برداشت از آن دشوار‌تر می‌شود باید با روش‌های خاصی با توجه به شرایط مخزن، برداشت از آن را بهتر و بیشتر کرد، البته این نکته […]