اقتصاد شبکه ای

دانلود مقاله توسعه کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات

دانلود مقاله توسعه کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات در چند سال اخیر، توسعه کارآفرینی و به طور ویژه کارآفرینی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه اقتصادی جوامع، اشتغال اثربخش و کاهش بیکاری مورد توجه قرار گرفته است. کارآفرینی نقش ویژه ای در توسعه فناوری های نوین از جمله […]