اقلیم ایران

دانلود پاورپوینت اقلیم گرم و خشک

دانلود پاورپوینت اقلیم گرم و خشک قسمت اعظم از سرزمین ایران یا به عبارت دیگر بیش از دو سوم از وسعت خاک کشور که فلات مرکزی ایران را تشکیل می دهد از سوی شمال به کوهپایه ای جنوبی البرز و از سوی غرب به کوهپایه های شرقی زاگرس می رسد و در جنوب به کناره […]